Oefenavonden EHBO in Geffen

Voor het seizoen 2021-2022 is een lesschema opgesteld, dat elke EHBO-er voldoende mogelijkheden biedt om zijn kunde te kunnen tonen. De kaderinstructeur zal aan het eind van de avond aangeven of een lid de behandelde competentie heeft aangetoond.

In het seizoen 2021 - 2022 worden op de volgende dagen van 20:00 tot 22:00 oefenavonden georganiseerd in Het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen (programma onder voorbehoud). Zowel de AED lessen als de EHBO aan Kinderen worden dit jaar samen gegeven met de leden die aan AED/Reanimatie- dan wel een EHAK-certificaat hebben. De invulling van de EHBO en EHAK-avonden is nog onder voorbehoud.

Datum Onderdeel EHAK
28 september 2021 Introductie, vervolgstappen 1.5 m samenleving, veranderingen in 28e druk Nee
12 oktober 2021 Algemene principes en algemene uitgangspunten Ja
26 oktober 2021 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze
9 november 2021 ABCD - Luchtwegen, bloed ophoesten, paniekaanval, borst en buikletsels Ja
23 november 2021 1e hulp letsels - wonden, snijwonden, bijtwonden, schaafwonden, wrijvingsblaren Ja
7 december 2021 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze
11 januari 2022 ABCD - stoornissen en bewustzijn buik naar rug, stabiele zijligging, flauwte Ja
25 januari 2022 1e hulp ziekteklachten en steken en beten Ja
1 februari 2021 Jaarvergadering (datum onder voorbehoud) Ja
8 februari 2022 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze
22 februari 2022 ABCD - levensbedreigend bloedverlies (tourniquet, opstoppen wond, wonddrukverband, traumazwachtel Nee
15 maart 2022 1e hulp en omgevingsinvloeden - onderkoeling en bevriezing, oververhitting, hoogteziekte, reisziekte Nee
29 maart 2022 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze
12 april 2022 Letsels en ziekte m.b.t. ademhaling Nee
26 april 2022 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze
10 mei 2022 1e hulp letsels - extremiteitenletsel, Helmdragers, duikongevallen Nee
17 mei 2022 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze

Wilt je deze data automatisch in je outlook agenda krijgen, download dan Outlook, unzip dit bestand en importeer het in je outlook kalender. Voor hulp bij het importeren zie Uitleg importeren Agenda.

Naast de genoemde oefenavonden, wordt ook het bijwonen van eventuele (via onze vereniging aangekondigde) informatiebijeenkomsten als een mogelijkheid gezien om je kunde te laten zien. Met het meedoen aan oefeningen en het posten bij evenementen kun je daarom krediet opbouwen voor als je met een geldige reden een of meer lessen niet kunt volgen. Deze redenen moeten dan wel gemeld worden bij een van onze bestuursleden. Op deze manier zijn er maximaal 2 competenties per seizoen te compenseren. Het bestuur heeft hierin het laatste woord.