Herhalingslessen EHBO aan kinderen 2020-2021

Tijdens de zomervakantie hebben wij als bestuur, de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen getroffen. Zo hebben we met onze instructeur de data van de oefenavonden voor Eerste Hulp Aan Kinderen afgestemd en is ook Het Oude Klooster vanaf 6 oktober 2020 weer als oefenlocatie gereserveerd.

Vanwege Covid-19 zijn er speciale aandachtspunten. deze komen de eerste les aan de orde.

Omdat EHAK vanaf ook onderdeel uitmaakt van het reguliere EHBO diploma, zal dit onderdeel ook tijdens de reguliere herhalingslessen aan de orde komen. We gaan de EHAK lessen gemengd geven. Dit betekent dus dat in deze lessen niet alleen leden zitten met een EHAK diploma maar ook leden met een EHBO diploma.

De data waarop de EHAK herhalingslessen gegeven worden staan vermeld onder de reguliere EHBO herhalingslessen onder het kopje 'EHAK' met als opmerking 'Ja' voor verplichte avonden en 'Keuze' om een AED/reanimatie herhalingsles daaruit te kiezen.

Om alle leden (EHBO, EHAK en AED)  meer kans te geven om een geschikte datum te prikken worden de AED/Reanimatielessen gemengd uitgevoerd. We doen dit jaar weer met een online inschrijving. Vul deze z.s.m. in om een plekje van je gading te vinden.

Wij staan altijd open voor suggesties van letsels, die tijdens een avond behandeld zouden kunnen worden. Dus, heb je iets meegemaakt of wil je gewoon iets behandeld zien, leg dit neer bij onze instructeur of bij een van de bestuursleden en we zullen zien hoe we dit in de lessen in kunnen passen. De praktijk is immers toch altijd net iets anders dan het boekje.